INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Komuniti
Populasi:

Melayu (Majoriti)
India (Sederhana)
Cina (Sedikit)

Purata Umur Penduduk Di Sini :

- Warga Emas : Sedikit
- Dewasa / Belia : Tinggi
- Kanak- Kanak : Tinggi

Purata Pekerjaan :

- Bekerja Sendiri
- Sektor Swasta
- Sektor Kerajaan
Rekreasi & Pelancongan

Tempat Makan Yang Menarik


Hutan Lipur Sungai Sedim


Hutan Lipur Ulu Paip


Hutan Lipur Bukit Hijau


Tempat Makan Yang Menarik

Homestay

Kemudahan Awam
Balai Polis Sungai Karangan
Masjid Sungai Karangan
Klinik Desa Sungai Karangan
Kedai Rakyat 1 Malaysia
Pendidikan
SJK (Tamil) Ladang Bukit Selarong
Sekolah Kebangsaan Bukit Selarong
SJK (Tamil) Ladang Padang Meiha
SJK (Cina) Hua Min
Kisah Kejayaan
Keusahawanan